SULAMA VE KAPLİN

Ürün Kodu :  
Ölçüler :  

Ürün Açıklama

 

Otomatik sulama adından da anlaşılacağı üzere kkonutsal, tarımsal ve diğer tüm sulama gerektiren alanlarda insana bağlı kalmaksızın gerçekleşen sulama türüdür.Bunun için şüphesiz ki doğru, zamanında ve sorunsuz çalışan bağlantı elemanlarına ihtiyaç duyulur. Belli bir elektronik zamanlayıcı yardımı ile bitkilerin ihtiyaç duydukları suyu, geretliğinde, belirli bir zaman aralığında ve belli miktarlarda almasını sağlayan siteme otomatik sulama sistemi diyoruz. Bu sistemde bitkinin gerçek ihtiyacı kadar su verilmiş olur. Bitkilerde sulamadan kaynaklanabilecek zararların önüne geçilmiş olur.

Bir mekanın otomatik olarak sulanmasına imkan veren bu sistemler; manuel bir dokunuşa ihtiyaç duymayan cihazların kullanımıyla meydana getirilir. Buradaki amaç, sistemin işleme otomatik olarak başlaması ve süreç boyunca gerekli adımları otomatik olarak yerine getirmesidir. Ayrıca sistemin getirilerinden biri de en az su sarfiyatını ve en az insan gücünü kullanmaya imkan sağlamasıdır. Sistem içinde zamanlayıcı olarak işlev gören bir mekanizma bulunmaktadır. Bu mekanizma sayesinde sulama işleminin ne zaman başlayacağı ve ne kadar süre sonra sona ereceği baştan belirlenmiş olur.

Otomatik Sulamaya nerelerde ihtiyaç duyulmaktadır?

 • Villa, Konut tipi bahçe alanları
 • Site bahçeleri
 • Belediye Park ve Bahçeleri
 • Fabrika Alanları
 • Tarımsal Araziler
 • Kamusal Alanlar
 • Spor Alanları

Otomatik Sulama Sistemleri Kurulumu

Sulamanın otomatik olarak gerçekleştirileceği alan Gençler PLASTİK  bünyesindeki uzman ekibimizce öncelikle tespiti yapılır ve gerekli düzenlemeler sağlanır. Uzmanlarımızca proje hazırlanır. Burada önemli olan, hangi tip sistemin bahçenize en uygun sistem olacağının belirlenmesidir. Bunu belirleyen faktörler ise bahçenizin ölçüleri, çimlendirilmiş alanların varlığı, bitki ve ağaç toplulukları olarak sıralanabilir. Tüm detaylar belirlendikten sonra, sistemin ana unsurlarından olan vana ve boruların montajı yapılır. Montajın yüzeysel ya da zemin altı olup olmaması yine kullanılacak sisteme ve uygulanacak alanın özelliklerine göre değişebilmektedir. Sistemin sorunsuz bir şekilde işleyebilmesi için kullanım koşulları anlatılır ve periyodik bakım hizmeti sayesinde uzun ömürlü olması sağlanır.

Su Tasarrufunda Garantili Sistemler

Kontrol cihazları otomatik olarak sulama döngülerini izler ve sensörler yağmurlu havada sulama sisteminin sulama yapmasını engelleyerek su tasarrufuna katkıda bulunur. Bu cihazların kullanılması, su tasarrufuna yaklaşık olarak %25 oranında katkıda bulunur. Bu su tasarrufu; uygun şekilde tasarlanmış bir sulama sistemi, uygun kurulum ve düzenli sistem bakımı ile sağlanabilir.

 

Özellikle ihtiyaç duyulan suyu sistemin uygulandığı alanlara, istenen oranlarda aktarılmasını sağlaması bakımından tercih sebebi olan bir akıllı sulama sistemidir. Daha çok tarım alanlarının sürekli ve düzenli sulamasında kullanılmak amacıyla geliştirilmiş bir yöntemdir. Ancak bitki ekili alanların sulanmasında da tercih edilebilir. Yöntemin uygulanması ve kullanımı basit olmakla birlikte aynı zamanda ekonomik bir sulama yöntemi olarak karşımıza çıkar.

Damla Sulama Nasıl Yapılmalıdır?

 • Damla sulama borusunu ambalajından çıkararak makara veya kangal açma düzeneğine yerleştiriniz.
 • Bobinleri açılırken boruların metal kısımlara sürtünmemesine-yıpranmamasına dikkat ediniz.
 • Borular serilirken kıvrılmamasına ve kırılmamasına özen gösteriniz.
 • Damlama Borusu toprak üzerinde sürüklenerek serilmemelidir. Sürükleme borunun yıpranmasına ve delinmesine sebep olabilir.
 • Yassı tip damlama borularını, deliklerini yukarı gelecek şekilde seriniz.
 • Damla sulama boruları toplanmadan önce hat sonları açılmalı ve boru içerisindeki atıklar temizlenmelidir. Boru içerisindeki karbonat yığılmaları % 0,5 – 1,0 HCl çözeltisinin borulara enjekte edilmesi ile temizlenir. Tıkanmanın giderilebilmesi için eriyiğin 5-15 dakika damlatıcılarla temas etmesi gerekir. Demir birikintileri için H2SO4 kullanılır
 • Damla Sulama Boruları içerisinde bulunan damlatıcılar yosun, kum, silt, kil, suda bulunabilecek ağır metaller, yosun kalıntıları, bakteri çamurları vb sebeplerle tıkanabilir. Bu sebeple damla sulama borularının kullanıldığı sistemlerde filtre kullanılmalıdır.
 • Damla sulama borularının debi ölçülerinin belirlenmesinde, projelendirilmesinde ve boruların tarifinde basınç 1 bar olarak alınır (TS ISO 9261).
 • Damlama borularının tıkanmasındaki ana sebep bir filtrasyon sisteminin olmaması veya sistem var ise de uygun çalıştırılmamasıdır.
 • Sulama suyu sulanacak alanlara verilmeden önce bütün vanalar açılmalı ardından da sulama yapılacak alandaki vanalar açık kalacak şekilde diğerleri kapatılmalıdır. Damlama borularının basınçları kontrol edilmelidir. Eğer basınç yüksekse ana hat vanası kısılarak basınç ayarlanmalıdır.
 • Damla Sulama Boruları düzenli olarak yıkanmalıdır. Gerektikçe sulama suyuna kimyasal iyileştiriciler eklenmelidir.
 • Ana damlama boruları montaj önce temiz olmalıdır. Montaj sırasında boruların hat sonları kapalı tutulmalıdır.
 • Ana borulara açılacak deliklere, damlama boruları hemen takılmalıdır. Montaj bittikten sonra sistem su ile temizlenmelidir.
 • Gübreleme işlemi sonunda sulama sistemine en az 30 dakika daha su verilerek sistemin temizlenmesi sağlanır.Suda tamamen ve kolayca erimeyen gübreleri kullanmak damlatıcıların tıkanmasına sebep olabilir.
 • Gübreleme işlemi sulama sistemi çalışma basıncına ulaşıldıktan sonra yapılmalıdır.Kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) iyonlarının yüksek konsantrasyonlarının neden olduğu sert su boru cidarlarını ve damlatıcıları kapatarak akış miktarını azaltır. Bu durumda tüm mevsim boyunca periyodik olarak HCl enjeksiyonu gerekir. Ca ve Mg konsantrasyonlarının düşük olması durumunda birkaç yılda bir HCl verilmesi önerilir.
 • Tıkanmış olan damlatıcıları değiştirebilmek için nipel veya redüksiyon kullanarak boruya ek yapıp tıkanmış damlatıcıları değiştiriniz. Hasatta kullanılan, makine ve ekipmanlar, sandık vb ürün toplama kapları, el aletleri damlama borularına hasar verecek şekilde kullanılmamalı ve boru üzerine bırakılmamalıdır.

Damla Sulama Sistemleri Kurulumu

Gençler PLASTİK olarak uzman ekibimizle bahçenize ya da daha tarımsal arazinize damla sulama sistemi kurulumunu başarıyla yapmaktayız. Ayrıca kurulum sonrası belli aralıklarda bakım hizmeti vererek, sistemin sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamaktayız. Burada asıl amaç, sulama işlemine harcanan zamanın en aza indirgenmesi ve en doğru sulama miktarının otomatik olarak belirlenmesidir. Damla sulama sistemlerinden faydalanmak için firmamız yetkilileriyle iletişime geçebilirsiniz 

 

 

bitkilerin gelişimi için gerekli olan fakat yağış yetersizliği nedeniyle düzenli ve sürekli sulamanın yapılamadığı yerlerde çeşitli kaynaklardan belirli bir basınçla alınarak arazi üzerinde damlacıklar halinde püskürtme yöntemiyle yapılan sulama sistemidir. Böylelikle su kaynaklarından yeterince faydalanılmış olur. Suyun başlıklardan basınçla verilmesi için iyi yapılandırılmış boru sisteminin bulunması ve işletme basıncının ya pompa birimiyle ya da su kaynağının yüksekte olması şekliyle yerçikimi vasıtasıyla sağlanır.

Yağmurlama Sulamanın Avantajları

 • Az su tüketimiyle çok verim elde edilir.
 • Eğimli ve engebeli arazide sulama imkanı
 • Arazi tesviyesine gerek duyulmaması
 • Su kullanma randımanının yüksekliği
 • Drenaj sorunu ortaya çıkmaz, erozyon tehlikesi oluşturmaz
 • Özel eğitime gerek duyulmaz, ilk yılda tam üretim sağlanır
 • Az ve eşit su uygulaması yapılır, daha geniş arazide işletme imkanı sağlar
 • Sulama suyu ile gübreleme yapmayı sağlar, toprak hazırlamada kolaylık sağlar
 • Sığ topraklarda sulama yapılabilir, biriken tuzlar yıkanabilir
 • Sulama işçiliği en aza iner, bitkilerde soğutma yapılabilir
 • İlk yatırım maliyeti düşüktür, sistemin tıkanma ihtimali azdır.

Sprinkler Yağmurlama Sulama Sistemleri Kurulumu

Gençler PLASTİK olarak uzman ekibimizle bahçenize ya da daha tarımsal arazinize yağmurlama sulama sistemi kurulumunu başarıyla yapmaktayız. Ayrıca kurulum sonrası belli aralıklarda bakım hizmeti vererek, sistemin sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamaktayız. Burada asıl amaç, sulama işlemine harcanan zamanın en aza indirgenmesi ve en doğru sulama miktarının otomatik olarak belirlenmesidir. Yağmurlama sulama sistemlerinden faydalanmak için firmamız yetkilileriyle iletişime geçebilirsiniz 02163280870
 

 

Sipariş Ver


:

:

:

:

:

:
En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.